ZPROSTŘEDKOVÁNÍ A PORADENSTVÍ

Naše mnohaleté zkušenosti s podnikatelským prostředím střední Evropy i subsaharské Afriky, tým vysoce kvalifikovaných spolupracovníků z různých oborů a rozsáhlá síť poboček v subsaharské Africe nás kvalifikují k zajištění zprostředkovatelských služeb na vysoké úrovni. Nabízíme Vám širokou škálu informačních, poradenských a asistenčních služeb.


Nabízíme Vám:

 • Vyhledání a evaluaci potenciálních partnerů v oblasti výrobní i obchodní spolupráce
 • Přehled aktuálních investičních příležitostí v zemích západní Afriky
 • Komplexní servis při vyhledávání informací o tendrech, opatřování tendrových materiálů a vyhledávání informací pro účast ve vládních rozvojových programech
 • Průzkumy trhu, zpracování marketingových studií, ekonomických rozborů, prognózy spotřebitelských cen a vstupních nákladů
 • Poskytování základních informací s významem pro podnikání v teritoriu západní Afriky – např. makro- a mikroekonomické údaje, informace z oblasti legislativy, celní a daňové problematiky apod.
 • Rozpracování konkrétních projektů v oblasti dodávek investičních celků, spotřebního zboží atd. (Rozsah nabídky našich služeb je možné spatřovat od vypracování studie proveditelnosti až po zpracování zcela konkrétních podnikatelských záměrů.)
 • Rozbory podnikatelských záměrů
 • Přípravu a organizaci obchodních cest do Afriky (časový rozvrh, rezervace letenek a ubytování, tlumočnické a asistenční služby atd.)
 • Zprostředkování a realizaci kontaktu a následných schůzek s potenciálními obchodními partnery i vládními činiteli na nejvyšší úrovni
 • Obchodní zastoupení na západoafrickém trhu
 • Reprezentaci a propagaci evropských firem a výrobků na západoafrickém trhu, organizaci firemních prezentací v západní Africe
 • Přípravu účasti a reprezentování evropských firem na místních i mezinárodních veletrzích a výstavách v západní Africe
 • Pomoc při dovozu a certifikaci výrobků
 • Asistenci při zakládání joint-ventureMezi základní oblasti zájmu, ve kterých je společnost KNIGHTS schopna pozitivně působit ve prospěch svých klientů, patří především:

 • energetika
 • ekologie
 • zemědělství
 • dopravní infrastruktura
 • zdravotnictví
 • potravinářský průmysl
 • cestovní ruch atd.Garantujeme Vám:
Rychlé a bezpečné transakce našich klientů
Bezpečnost a absolutní diskrétnost všech svěřených informací a údajů
Loajalitu vůči lidem, kteří nám dají svou důvěru


© KNIGHTS a.s. 2010. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.