Profil firmy

Základní představení společnosti

Již od roku 1997 se společnost KNIGHTS a.s. zabývá komplexní přípravou a realizací exportních projektů a investičních záměrů v ekonomicky stabilních zemích subsaharské Afriky. Zakladatelé, zaměstnanci i externí spolupracovníci mají dlouholeté praktické zkušenosti s podnikatelským prostředím v Evropské unii a zároveň s dynamicky se rozvíjejícími trhy v zemích subsaharské Afriky.

 

Tým KNIGHTS nabízí vše, co je potřebné k realizaci projektu: vyhledání zajímavých a perspektivních obchodních příležitostí, výběr a prověření zahraničních partnerů, příprava feasibility study a business plánu, nalezení optimálního technologického řešení, zajištění financování projektu, vlastní realizaci i následné služby nutné pro udržitelnost projektu. 

 

Historie společnosti, strategie

Společnost Knights v roce 1997 založil stávající ředitel Ing. Karl Laryea, Ph.D. -  rodilý Ghaňan, který v České republice vystudoval a dlouhodobě zde působí. Ve stejném roce byla v Ghaně založena naše dceřiná společnost BIGA International Ltd. V roce 2007 se naše společnost transformovala ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Rozvoj firmy vedl v témže roce k založení pobočky KNIGHTS GHANA Ltd., která se zaměřuje především na propagaci a prodej produktů středoevropských firem na západoafrickém trhu. V dnešní době disponujeme širokou sítí partnerských a spolupracujících společností v mnoha afrických zemích (např. Nigerie, Benin, Liberie, Angola, Uganda, Guinea – Conakry ad.).Díky silnému zázemí a dobrým kontaktům, inovativnímu přístupu, komplexním službám pro naše zákazníky, znalosti místních kultur a místního prostředí a schopnosti se na něj adaptovat jsme zrealizovali řadu projektů, které jsou zřetelným přínosem nejen v zemi realizace, ale též pro naše dodavatele.

 

Z hospodářského hlediska je Afrika velmi rychle se rozvíjející a rostoucí kontinent s obrovským potenciálem a mnoha exportními a investičními příležitostmi. V globalizovaném světě je to poslední volný trh, o který usilují tradiční i nastupující hospodářské velmoci. Stále je zde však mnoho příležitostí i pro firmy z dalších zemí. Mezi nejperspektivnější obory patří v současnosti zejména energetika, zemědělství, stavebnictví, vodohospodářství a zpracovatelský průmysl.

 

K situaci na afrických trzích přistupujeme cestou návrhu realizací vizí našich zákazníků a řešení existujících problémů. K tomu využíváme technologie od tradičních evropských výrobců, které často modifikujeme pro tvrdé africké podmínky, dáváme jim nová uplatnění nebo vyvíjíme technologie zcela nové. Zásadní jsou pak i další aspekty transferu technologií – školení pracovníků, supervize při zavádění, on-line asistence, flexibilní dodávka náhradních dílů, ekonomické a marketingové poradenství ad. K zajištění této strategie je nezbytná naše spolupráce s týmem vysoce kvalifikovaných odborníků z mnoha odvětví.


© KNIGHTS a.s. 2010. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.